Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)
 1. 1) Úvodní ustanovení

  Petr Ouředníček – CA SINHARAJA se sídlem Šenovská 541/18, 182 00 Praha 8 Ďáblice, IČO 03972364, (dále jen CA) je oprávněna na základě živnostenského listu provozovat činnost cestovní agentury. Předmětem činnosti je prodej zájezdů renomovaných a pojištěných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou obchodní smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny CK, jejichž zájezdy jsou zařazeny do databáze zájezdů na webu www.sinharaja.cz jsou řádně pojištěny pro případ úpadku ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.

   

  Zájezdy na webu www.sinharaja.cz jsou pravidelně aktualizovány na základě elektronicky přijatých dat od CK, které zájezd pořádají. Údaje z této elektronické databáze jsou platné v době aktualizace ze strany CK. CA nezodpovídá za jejich případně následné změny. CA si vyhrazuje právo na chyby publikovaných cen, termínů a dalších údajů nesprávně poskytnutých pořádající CK.

   

  Závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné smlouvě o zájezdu.

   

  V databázi zájezdů CA nejsou u výpisu jednotlivých zájezdů uvedena jména pořadatelských cestovních kanceláří. Jména jsou uvedena v detailním popisu zájezdu a dále jsou uvedena na smlouvě o zájezdu.

   

  2) Objednávky

  Návštěvníci webu www.sinharaja.cz si mohou poptat jeden či více nabízených zájezdů. CA považuje poptávku za platnou, pokud je řádně a kompletně vyplněna a odeslána přes formulář na webu www.sinharaja.cz. Poptávka nesmí obsahovat nepravdivé informace (tj. neplatný e-mail, telefonní číslo, apod.). Po obdržení platné nezávazné poptávky na zájezd ze strany klienta CA prvně kontaktuje klienta telefonicky nebo mailem pro ověření poptávky, popřípadě doplnění potřebných informací. V případě nekonkrétní poptávky CA kontaktuje klienta pro zjištění potřebných informací nutných pro vyhledání toho nejvhodnějšího zájezdu klientovi.

   

  U nezávazné poptávky CA v momentu poptání zájezdu zákazníkem ověří, zda je daný zájezd volný či nikoli. V případě, že je rezervace neúspěšná (nelze ji uskutečnit např. z důvodu vyčerpání kapacity), CA bez prodlení informuje klienta.

   

  CA si rovněž vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky klientů, kteří již dříve podepsali cestovní smlouvu a poté neuhradili objednaný zájezd nebo těch klientů, kteří opakovaně neodeslali zpět do CA podepsanou cestovní smlouvu a to i bez odpovědi zákazníkovi. Pokud dojde ke zjištění, že klient uvedl v objednávce nepravdivé informace, je CA oprávněna tuto objednávku dále nevyřizovat.

  CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru.

   

  3) Rezervace

  V případě, že je zájezd volný a parametry odpovídají poptávce klienta, tak CA vytvoří rezervaci, které je časově omezená.CA následně neprodleně zasílá klientovi e-mailem cestovní smlouvu s potřebnými pokyny. Klient je povinen zkontrolovat a doplnit údaje do cestovní smlouvy, smlouvu podepsat a obratem odeslat zpět do CA v co možné nejkratší době. Klient je rovněž povinen uhradit zálohu nebo doplatek zájezdu ve stanoveném termínu. U zájezdů s brzkým termínem odletu je nutné uhradit 100% z ceny zájezdy při podpisu smlouvy, přesné termíny stanovují všeobecné obchodní podmínky dané CK. Za následky zpožďění platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu) nenese CA odpovědnost. Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy a potvrzení ze strany CK.

   

  4) Platební podmínky

  Úhrada zájezdů objednaných více než 1 měsíc před nástupem probíhá zrpavidla tak, že klientzaplatí zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu, doplatek do plné ceny zaplatí 1 měsíc před odjezdem (pokud CK neuvede jinak). U zájezdů typu Last Minute a zájezdů objednaných méně než 1 měsíc před odjezdem platí klient vždy plnou cenu zájezdu při podpisu smlouvy.

   

  Konkrétní platební podmínky daného zájezdu se řídí platebními podmínkami jednotlivých cestovních kanceláří. Zákazník je vždy CA informován před podpisem slmouvy o zájezdu o termínech a výši plateb.

   

  Klient je povinen použít takové formy úhrady, která umožní včasné připsání částky na účet CA či CK – převodem z účtu, složením hotovosti na účet CA či CK v pobočce příslušné banky. Za následky způsobené zpožděním plateb nenese CA odpovědnost. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. Pokud ve výjimečném případě CK zruší pořádaný zájezd, CA resp. CK bez zbytečného odkladu vrátí platbu za takto zrušený zájezd. K vrácení peněz pět klientovi může dojít následovně:

   

  a) klient zaslal peníze přímo na bankovní účet CK, tedy zde se řídí VOP CK

   

  b) klient zaslal peníze na bankovní účet CA, v tomto případě dochází k zaslání peněz v co nejdřívějším termínu ihned po obdržění prostředků zpět od CK na účet CA

   

  CA nenese odpovědnost za další případné náklady, které v takovém případě vzniknou klientovi.

   

  5) Cestovní doklady

  Cestovní doklady a pokyny k odjezdu obdrží klienti zpravidla týden před odjezdem od CA nebo pořadatelské CK. Letenky však mohou být předány až na letišti před odletem. U zájezdů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nebližším možném termínu po podpisu cestovní smlouvy a úhradě zájezdu.

   

  6) Zrušení smlouvy ze strany účastníků zájezdu

  Storno podmínky se řídí storno podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen.

   

  7) Osobní údaje

  Veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávkového formuláře resp. cestovní smlouvy klient uděluje CA souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.